องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1