องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file สรุปการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาค poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file นโยบายการวางแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file การสรรหา ประกาศรับโอน ย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1