ชื่อเรื่อง : ๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ชื่อไฟล์ : qqNBOBVMon11504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้