ชื่อเรื่อง : ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ชื่อไฟล์ : NZqTgwKTue102216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้