ชื่อเรื่อง : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : Lu8iLcpThu34017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้