ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
รายละเอียด : 1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย 3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
ชื่อไฟล์ : hbyoYiiFri52315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้