ชื่อเรื่อง : ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : hWLlRhjFri32003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวขอแจ้งเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประกาศให้ทราบให้ทั่วกัน