ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท, น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....