ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (เนื่องจากถูกน้ำหลากเซาะจนถนนขาด) สถานที่ซ่อมแซมหมู่ที่ ๔ บ้านหลุมข้าว สายทางถนนลูกรังเลียบคลองนาตาไท ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....