ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ซ่อมแซมหมู่ที่ ๓ สายทางถนนลูกรัง โคกพรม - ถลุงเหล็ก ช่วงทางเชื่อมบริเวณนานายสมบัติ ขำสกุล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....