ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อต้นไม้และวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ สถานที่ดำเนินการคลองมะแลหมู่ที่ 1 บ้านเนินส้นกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....