ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณตรวจสอบฝายชะลอน้ำท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....