ชื่อเรื่อง : จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนน คสล.ทางไปสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลุมข้าว และบริเวณถนน คสล.ก่อนถึงสะพาน คสล.และคอสะพาน คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....