info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้ 4,562
เดือนที่แล้ว 10,940
ทั้งหมด 35,853

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเขียนคำร้องฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
photo กิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
photo ประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
photo ระเบียบกฏหมาย งานกิจการสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
photo ห้องประชุมสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานผลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ62 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำที่ทำการ อบต.หลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10]
description แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลหลุมข้าว
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
description จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต. หลุมข้าว
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประกาศเรื่องรับชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
photo ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 62 ✔︎วิธีขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2562 นอกเขตเลือกตั้งทางออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
photo การจัดแยกขยะสีถังต่างๆควรทิ้งอะไร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
โทร : 092-4879994
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
โทร : 092-4879994