messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-09 สายหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 บ้านเนินส้มกบ ตำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประการศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnk Tank Printer )
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Lenovo V15 GA IAH (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรมทิน) จำนวน 1 เครื่
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาโครงการติดตั้งบานเหล็กระบายน้ำ ขนาด 1.28x1.27 เมตร พร้อมเครื่องยกและเครื่องติดตั้ง สถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จ้างเหมาโครงการติดตั้งบานเหล็กระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร พร้อมยกและพร้อมติดตั้ง สถานที่ดำเนินการ หมู่ท poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 สายทาง ถนนลูกรังนานายเดชา วิ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประการศผู้ชนะชนะการเสนอราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 สายทาง ถนนลูกรังนานายอุดม เต่าทอ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2