องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819295755
นางปฏิญญา แตงชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-9496241
นางสมสมร เค้าเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8537323
นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0863589490