องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ฯ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว (ส.ถ. 1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว (ผ.ถ. 1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1