info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้ 4,551
เดือนที่แล้ว 10,929
ทั้งหมด 35,842

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานภาษี
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 7
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
โทร : 092-4879994
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
โทร : 092-4879994