messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-09 สายหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 บ้านเนินส้มกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งต่อก๊อกน้ำ จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งต่อก๊อกน้ำ จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.101-10 ตำบลหลุมข้าว ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรับตามสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.101-10 ตำบลหลุมข้าว ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรับตามสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุงตรานมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านพรมทิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ไปเชื่อกับ ถนนหมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ สายทางถนนลูกรังทางเข้านา นายไพรัชต์ ใจกระสันต์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทางถนนลูกรังนานายอุดม เต่าทอง ถึงนานายสุเทพ ดวงละออ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ สายทางถนนเลียบคลองโพนทองภายในหมู่บ้าน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทางถนนจากสามแยกในหมู่บ้านไปโรงสีชุมชน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ คลองโพนทองบริเวณถนน คสล.เลียบลานดินสาธารณะประโยชน์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗-๕ คลองโพนทองบริเวณหน้าบ้านนางสาวรัตนา เชิงเทิน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๑๗ ลพบุรี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-05 สายจากแยกถนนลาดยาง ลบ 1008 (บริเวณประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านเนินส้มกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-01 สาย บ้านเนินส้มกบ - โคกพรม หมู่ที่ 3 บ้าน โคกพรม ตำบลหลุมข้าว กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-02 สายริมคลองโพนทอง บ้านหลุมข้าว - บ้านพรหมทินเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำลบหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหลุมข้าว สายทาง ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ไป หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลุมข้าว สายทางถนนลูกรังหมู่ที่ 2 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมข้าว สายทาง ถนนลูกรังสระทุ่งสองห้องไปหมู่ไปหมู่ที่ ๒ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ สายทางถนนลูกรังทางไปนานายธวัญชัย บุญรีรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ สายทางถนนลูกรัง บ้านนายบุญช่วย หอมขจร ก่อนถึงคลองโพนทอง ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ สายทางถนนลูกรัง จากฝายประตูน้ำกรมชลประทาน ไปยัง ทางไปนานายประกอบ ชูตะกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทางถนนลูกรัง นานายอุดม เต่าทอง ไปถึง บริเวณนานางเสมอ ข้อกิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุงตรานมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางริมคลองโพนทอง บ้านหลุมข้าว - บ้านพรหมทินเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ไปหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินส้นกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนนหมู่ที่ ๘ ไปเชื่อมกับ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 สายทาง ถนนซอยต้นสาลีบริเวณหลังบ้านนายสมควร แย้มชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง ถนนบริเวณบ้านนายสุวัฒน์ ต้นสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างโครงการขนย้ายดินลานสาธารณะหมู่ที่ 4 ไป ทิ้งที่ลานดินสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัสติกท์เป็นถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณร้านค้านางเครือวัลย์ ดาวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 สายทาง ถนนบ้านนายเลิศ สอนเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทาง ถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ไป หมุ่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 สายทาง ถนนลูกรัง หมุ่ที่ 5 ไป หมุ่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทาง ถนนลูกรังทางไปนานายสมยงค์ถึงเขตติดต่อตำบลถลุงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม สถานที่ก่อสร้าง คลองกลาง ถนนสาย โคกพรม - วังขอนขว้าง บริเวณแยกไป หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 บ้านโคกพรม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนลูกรังทางไปนานายสมเกียรติ ข้อกิ่ง บริเวณนานายเดชา วิสูงลี หมู่ที่ 2 บ้านเนินส้มกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สถานที่ก่อสร้าง สายทาง นายเรียน เวทมะโน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.121-03 จากสายพหลโยธินถึงสายบ้านพรหมทินใต้ หมูที่ 11 ตำบลหลุมข้าว กว้าง 7 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 14,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 301
rss_feed ซื้อบอร์ดติดป้ายประกาศผู้สมัครเลือกตั้ง จำนวน ๔๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 334
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุมข้าวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกพรม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 414
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
1 - 50 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2