messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจย์ดีถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทินเหนือ รหัสทางหลวงท้องถิ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทิน ตำบลหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-05 สาย จากแยกถนนลาดยาง ลบ 1004 (บริเวณประปาหมู่บ้าน) ห poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-01 สาย บ้านเนินส้มกบ-โคกพรม หมู่ที่ 3 บ้านโคกพรม ตำบลห poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-02 สายริมคลองโพนทอง บ้านหลุมข้าว-บ้านพรหมทินเหนือ หมู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงเเละดูแลเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 93
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
แบบสรุปกผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 51
แบบสรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 59
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 224
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 166
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 144
21 - 35 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2