messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
find_in_page สถิติการให้บริการขอน้ำอุปโภคบริโภคช่วงเดือน ม.ค-มิ.ย. 2566 และ ม.ค.-ธ.ค. 2566 (Walk-in)และ(E-Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 68
find_in_page สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(Walk-in)และ(E-Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 58
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ E-services ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องทุกข์ ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนะ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (Walk-in) และ (E-Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
สถิติการให้บริการคำร้องทั่วไป รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 125
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 117
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 125
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 131
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 108
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 108
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 117
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 117
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 280
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำเดือน เม.ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 239
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 244
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 275
สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 277
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 258
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ม.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 255
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2