messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งต่อก๊อกน้ำ จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.101-10 ตำบลหลุมข้าว ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรับตามสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนากรและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทางถนนลูกรังนานายอุดม เต่าทอง ถึงนานายสุเทพ ดวงละออ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ สายทางถนนลูกรังทางเข้านา นายไพรัชต์ ใจกระสันต์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ไปเชื่อกับ ถนนหมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ไปเชื่อกับ ถนนหมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทางถนนจากสามแยกในหมู่บ้านไปโรงสีชุมชน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ สายทางถนนจากสี่แยกศาลเจ้าเลียบคลองโพนทองไปสะพาน คสล. ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ สายทางถนนเลียบคลองโพนทองภายในหมู่บ้าน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามโครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาสูบน้ำเพื่อสำรองน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง สถานที่ดำเนินการ บริเวณท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาสูบน้ำเพื่อสำรองน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง สถานที่ดำเนินการ บริเวณท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗-๕ คลองโพนทองบริเวณหน้าบ้านนางสาวรัตนา เชิงเทิน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ คลองโพนทองบริเวณถนน คสล.เลียบลานดินสาธารณะประโยชน์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมารถมินิบัสรับจ้างไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการทัศน์ศึกษา เรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมทิน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อนมกล่อง UHT รสจืด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่องตรานมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านพรมทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อนมกล่อง UHT รสจืด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่องตรานมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรมทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทยต้านยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มนักกีฬา จำนวน ๔๔ คน ๆละ ๑๕๐ บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทยต้านยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อชุดกีฬา ๔๔ ชุด โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย ต้านยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงทรัพย์สินของทางราชการ (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตาจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-05 สายจากแยกถนนลาดยาง ลบ 1008 (บริเวณประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านเนินส้มกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-01 สาย บ้านเนินส้มกบ - โคกพรม หมู่ที่ 3 บ้าน โคกพรม ตำบลหลุมข้าว กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-02 สายริมคลองโพนทอง บ้านหลุมข้าว - บ้านพรหมทินเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำลบหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสายใย สองวัยสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมารถแบ็คโฮบูมยาวขุดลอกดินก้นคลองที่ขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ คลองซอยโพนทอง ก่อนถึงสะพาน คสล.ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังเวิน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ สายทางถนนลูกรัง บ้านนายบุญช่วย หอมขจร ก่อนถึงคลองโพนทอง ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทางถนนลูกรัง นานายอุดม เต่าทอง ไปถึง บริเวณนานางเสมอ ข้อกิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ สายทางถนนลูกรัง จากฝายประตูน้ำกรมชลประทาน ไปยัง ทางไปนานายประกอบ ชูตะกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ สายทางถนนลูกรังทางไปนานายธวัญชัย บุญรีรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมารถแบ็คโฮและบรรทุก ๖ ล้อ แบบมีเครนสลิง ขนท่อ คสล.และวางท่อคสล.และรถแบ็คโฮขุดแต่งคันคลองที่ถูกน้ำเซาะจากเหตุอุกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน 82-8089 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างเหมาบุคลากร ผู้ช่วยธุรการกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านพนักงานประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏบัติงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ ๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
51 - 100 (ทั้งหมด 223 รายการ) 1 2 3 4 5